Vitajte na mojej stránke, venujem sa znaleckej činnosti v oblasti stavebníctva teším sa na spoluprácu s Vami :).


PONÚKAM:

  • Posúdenie hodnoty nehnuteľnosti, ktorá má byť predmetom zabezpečenia hypotéky (pre banky)
  • Stanovenie všeobecnej (trhovej) hodnoty nehnuteľností – pozemkov a stavieb (aj rozostavaných) znaleckým posudkom pre rôzne účely (dedičské konanie, dobrovoľná dražba, darovanie, vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva, kúpa, predaj atď.)
  • Spracovanie znaleckého posudku pre stanovenie výšky škôd na nehnuteľnosti, pre stanovenie technického zhodnotenia stavby zrealizovaného stavebnou úpravou, pre stanovenie výšky nájmu zo stavieb
  • Posúdenie primeranosti účtovaných cien, kvality a rozsahu vykonaných stavebných prác a ich súlad s projektovou dokumentáciou, porúch stavieb
  • Posúdenie pozemných stavieb pre účel technickej delitelnosti stavieb  
  • Vypracovanie znaleckého posudku na zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností
 • Poradenstvo pri príprave novej výstavby (skúsenosti aj z oblasti územného plánovania).
 • Poradenstvo pri kúpe starších alebo rozostavaných rodinných domoch.

KREATIVITA pri riešení individuálnych prípadov, NÍZKA CENA pri riešení štandardných prípadov, SPOLAHLIVOSŤ a VYSOKÁ KVALITA sú samozrejmosťou.

Možnosť vypracovania znaleckého posudku aj do 24 hodín od doručenia potrebných podkladov.

 

Vitajte na mojej stránke, venujem sa znaleckej činnosti v oblasti stavebníctva teším sa na spoluprácu s Vami

KREATIVITA pri riešení individuálnych prípadov, NÍZKA CENA pri riešení štandardných prípadov, SPOLAHLIVOSŤ a VYSOKÁ KVALITA sú samozrejmosťou.